Vad är WordPress?

WordPress är ett gratis content-management system (CMS) som baseras på PHP & MySQL med öppen källkod. Med andra ord så är WordPress ett verktyg för att (relativt) enkelt skapa bloggar, webshoppar och andra hemsidor. Det är också väldigt populärt, och då menar jag verkligen populärt. Enligt data så använder mer än 60 miljoner hemsidor WordPress, vilket […]